Кофражни форми и скелета

  • Кофражен комплект – метални платна „ Универсал ” – Пловдив – 460, м2
  • Кофражен комплект „ PERI ” хоризонтални елементи – 1000 м2
  • Кофражен комплект „ PERI ” вертикални елементи – 350 м2
  • Метални телескопични подпори – 900 броя
  • Фасадни скелета – 1000 м2