Строителна база

Фирмата разполага със собствена производствена база - арматурен цех и цех за заготовка на метални изделия, намираща се в Източна промишлена зона на гр. Враца