За нас

 

Регистрация

Фирма "Иванов-53" ЕООД гр. Враца е регистрирана с Решение No 216/13.03.2003 г. на Врачанския Окръжен Съд, с адрес на регистрация гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" No 10, вх. В, ап. 40

Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на фирмата е строителство на сгради и съоръжания в областите на жилищно и обществено строителство, строителство на ВЕЦ, строителни ремонти, реконструкция на съществуващи жилищни, обществени, промишлени и други обекти.

"Иванов-53" ЕООД изпълнява и комплексен строителен инженеринг и инвестиционна дейност от изкупуване или дейности по договаряне на терени, с пълно проучване и работно проектиране, до изгражане на сгради в напълно завършен вид и реализацията им на пазара на недвижими имоти в България.

Персонал

Фирмата разполага с 89 човека постоянен ръководен и изпълнителски персонал