Новини

ИВАНОВ-53 ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономически

 

На 21.03.2022г. между ИВАНОВ-53 ЕООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-5277-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на иконом...

На 12.08.2017 год. в 23.59 часа изтече крайния срок за подаване на Ценови оферти по ПУБЛИЧНИТЕ ПОКАНИ №№ 1 И 2 от 04.08.2017 год.

На 12.08.2017 год. в 23.59 часа  изтече крайния срок за подаване на Ценови оферти  по ПУБЛИЧНИТЕ ПОКАНИ №№ 1 И 2 от  04.08.2017 год.

Благодарим Ви!

...

На 02.08.2017 год. в 17,00 часа изтече крайния срок за подаване на Ценови предложения по ПУБЛИЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ОТ 31.07.2017 год.

На 02.08.2017 год. в 17,00 часа изтече крайния срок за подаване на Ценови предложения по ПУБЛИЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ОТ 31.07.2017 год.

Благодарим Ви!

...

Публично съобщение за набиране на ценови предложения-визуализация

Публично съобщение

...

Проект № BG05M9OP001-1.008-0263 - Подобряване условията на труд за служителите на "ИВАНОВ -53"ЕООД

Стартираме Проекта

Публично съобщение оборудване

-->

© 2011 ИВАНОВ-53 ЕООД. Всички права запазени
Created by:
DREAMmedia Creative Studio