Приемаме оферти по ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ №№ 1 и 2 от дата 04.08.2017 год. в срок до 23,59 часа на 12.08.2017 год.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1 / дата 04.08.2017 г.
наименование: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за служителите на „Иванов-53” ЕООД“, Договор №BG05M9OP001-1.008-0263-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“ 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 2 / дата 04.08.2017 г.
наименование: „Предоставяне на услуга за осигуряване на организиран транспорт до и от работно място за период до дванадесет месеца за служители на „Иванов-53” ЕООД, Договор №BG05M9OP001-1.008-0263-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“ 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПП за РО И ЛПС

ПРИЛОЖЕНИЯ

04-08-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати