Контакти

гр. Враца
ул. "Цвета Kръстенякова" No 13, офис 327
тел. факс +359 92 66 05 20
e-mail: ivanov.53@abv.bg
 

Строителна база:
+359 92 66 39 98

Офис в София:
ул. "Дунав" No 31, ат. 1
тел / факс +359 2 983 14 94