ЗА НАС

Основен предмет на дейност на фирмата е

  • строителство на сгради и съоръжения в областите на жилищно и обществено строителство;
  • промишлено и инфраструктурно строителство;
  • строителство на ВЕЦ;
  • строителни ремонти;
  • реконструкция на съществуващи жилищни, обществени, промишлени и други обекти.

"Иванов - 53" ЕООД изпълнява и комлексен строителен инженеринг

повече
[вижте пълния списък]

ПОСТРОЕНО ОТ НАС

КОНТАКТ
С НАС

 

гр. Враца
ул. "Цвета Kръстенякова" No 13, офис 327
тел. факс +359 92 66 05 20
e-mail: ivanov.53@abv.bg
 

Строителна база:
+359 92 66 39 98

Офис в София:
ул. "Дунав" No 31, ат. 1
тел / факс +359 2 983 14 94

УДОСТОВЕРЕНИЯ
И СЕРТИФИКАТИ

Фирмата е член на Камарата на строителите и е вписана в Централния професионален регистър на строителите в България

ПРОДАЖБИ