Двуфамилна жилищна сграда, гр. Враца

 Наименование на обекта: "Двуфамилна жилищна сграда с гаражи и два броя амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина", гр. Враца

Възложител: Пело Радков Пелов