Еднофамилна къща, гр. Враца

Наименование на обекта: Еднофамилна къща, гр. Враца

Възложител: Димчо Йотов