Газификация на гр. Враца

Наименование на обекта: Газоразпределителна и одорираща станция

Възложител: “Рила газ”  АД