Хладилна камера на производствено предприятие "Тандем - В", гр. София

Наименование на обекта: Хладилна камера на производствено предприятие  "Тандем - В " , гр. София

Възложител: “Тандем  - В ” ООД – гр. София