"КЪЩА ЗА ГОСТИ"

 Обект: "Къща за гости", с. Софрониево, община Мизия

Възложител: СД "В.П.С. - Лилия - сие Онцови", с. Софрониево, община Мизия