"КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ"

 Наименование на обекта: "Къща за настаняване", с. Руска бела, общ. Мездра

Възложител: "Мимоска" ЕООД, с. Руска бела, общ. Мездра