ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ, ГР. ВРАЦА

Наименование на обекта: Предприятие за производство на сферични кранове, гр. Враца

Възложител: “O.M.S. Saleri eastern Europe”  – гр. Враца