"Преустройство на търговска сграда в куриерски офис и производствена зона", гр. Враца

Наименование на обекта: "Преустройство на търговска сграда в куриерски офис и производствена зона", гр. Враца 

Възложител:  "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД, гр. Русе