"Пункт за годишни технически прегледи", гр. Враца

Наименование на обекта: "Пункт за годишни технически прегледи",кв. Дъбника, гр. Враца

Възложител: ЕТ "Ангел Димитров 2000"