Силозно складово стопанство,с. Софрониево,общ. Мизия

 

 


Наименование на обекта: "Силозно складово стопанство",с. Софрониево, общ. Мизия

Възложител: СД "В.П.С. - Лилия Сие Онцови"