"СТИМУЛ"

Обект: "Социални, трайно интегрирани местни услуги за личността", гр. Враца

Възложител: Община Враца и МТСП