"Цех за финишна обработка на детайли", гр. Враца

Наименование на обекта: "Цех за финишна обработка на детайли", гр. Враца

Възложител: “ЛЕСТОПРОДУКТ” ЕООД – гр. Враца