ВЕЦ "Луна" с. Ботуня

Наименование на обекта: ВЕЦ "Луна" с. Ботуня

Възложител: "Енемона АД, гр. Козлодуй