Построено от нас

Основни обекти, изградени в последните три години са:

 


БТРВ – гр. Ботевград, АГРС – гр. Правец, Адм.район Ботевград – ремонт сгради, ПГХ район Чирен – ремонт сгради

Наименование на обекта: БТРВ – гр. Ботевград, АГРС – гр. Правец, Адм.район Ботевград – ремонт сгради, ПГХ район Чирен – ремонт сгради

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД – гр. София

 

...

Ветеринарна амбулатория, магазини и офиси – кв. Дружба, гр. София

Наименование на обекта: Ветеринарна амбулатория, магазини и офиси – кв. Дружба, гр. София

Възложител: Г – н Павел Сеньов – гр. София

...

Кътове за отдих – гр. Вършец

Наименование на обекта: Кътове за отдих – гр. Вършец

Възложител: Проект “ Красива България”

...

ВЕЦ “ ЗОРА 1 “ – Сграда на централата и напорен тръбопровод

Наименование на обекта: ВЕЦ “ ЗОРА 1 “ – Сграда на централата и напорен тръбопровод

Възложител: “ ЗОРА 1 ” ЕООД – гр. София

...

М ВЕЦ “ Ботуня ”

Наименование на обекта: М ВЕЦ “ Ботуня ”

Възложител: Консорциум “ХЕС ” гр. София

...

Цех за преработка на скални материали гр. Мездра

Наименование на обекта: Цех за преработка на скални материали гр. Мездра

Възложител: “Промремонтстрой” ЕООД - гр. Мездра

...

Цех за производство на скални материали гр. Мездра

Наименование на обекта: Цех за производство на скални материали гр. Мездра

Възложител: “ Хемус М ” ЕООД – гр. Мездра

...

Цех за мебели гр.Враца

Наименование на обекта: Цех за мебели гр.Враца

Възложител: “ Арт – Дизайн Мебел ” ООД – гр. Враца

...

Цех за ел. двигатели – с. Лютиброд, обл. Враца

Наименование на обекта: Цех за ел. двигатели – с. Лютиброд, обл. Враца

Възложител: “ Н сие Груп – Импорт – Експорт ” ООД – гр. Враца

...

Вътрешно заводски пътища – изграждане инфраструктура – с. Бели Извор, обл. Враца

Наименование на обекта: Вътрешно заводски пътища – изграждане инфраструктура – с. Бели Извор, обл. Враца

Възложител: “Holcim ( Bulgaria)” АД

...