Построено от нас

Основни обекти, изградени в последните три години са:

 


„Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи и офиси” – гр. София, ж.к. Люлин Център

Наименование на обекта: „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи и офиси” – гр. София, ж.к. Люлин Център

Възложител: „ИВАНОВ – 53” ЕООД – гр. Враца

...

„Жилищна и бизнес сграда” – гр. София, ул.”Дунав"

Наименование на обекта: „Жилищна и бизнес сграда” – гр. София, ул."Дунав"

Възложител: „ИВАНОВ – 53” ЕООД – гр. Враца

...

„Жилищен блок район Лозенец” – гр. София

Наименование на обекта: „Жилищен блок район Лозенец” – гр. София

Възложител: „ИВАНОВ – 53” ЕООД – гр. Враца

...

Офис "Рила Газ" гр. Враца

Наименование на обекта: Офис "Рила Газ" гр. Враца

Възложител: "Рила Газ" АД

...

Офиси на М-тел гр. Враца и гр. Ботевград

Наименование на обекта: Офиси на М-тел гр. Враца и гр. Ботевград

Възложител: "МобилТел" ЕАД гр. София

...

Производствена база на фирма Ташев транс ЕООД

Наименование на обекта: Производствена база на фирма Ташев транс ЕООД

Възложител: "Ташев Транс" ЕОД гр. Враца

...

ВЕЦ на АЕЦ - топъл канал

Наименование на обекта: ВЕЦ на АЕЦ - топъл канал

Възложител: АЕЦ Козлодуй

...