Построено от нас

Основни обекти, изградени в последните три години са:

 


"КЪЩА ЗА ГОСТИ"

 Обект: "Къща за гости", с. Софрониево, община Мизия

Възложител: СД "В.П.С. - Лилия - сие Онцови", с. Софрониево, община Мизия

...

"КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ"

 Наименование на обекта: "Къща за настаняване", с. Руска бела, общ. Мездра

Възложител: "Мимоска" ЕООД, с. Руска бела, общ. Мездра

...

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ, ГР. ВРАЦА

Наименование на обекта: Предприятие за производство на сферични кранове, гр. Враца

Възложител: “O.M.S. Saleri eastern Europe”  – гр. Враца

...

Еднофамилна къща, гр. Враца

Наименование на обекта: Еднофамилна къща, гр. Враца

Възложител: Димчо Йотов

...

Хладилна камера на производствено предприятие "Тандем - В", гр. София

Наименование на обекта: Хладилна камера на производствено предприятие  "Тандем - В " , гр. София

Възложител: “Тандем  - В ” ООД – гр. София

...

Сервизно - логистична база, II-ри етап на "Ташев Транс" ЕООД

Наименование на обекта: Сервизно - логистична база II - ри етап на "Ташев Транс", гр. Враца

Възложител: “Ташев Транс”  ЕООД

...

Еднофамилна къща, гр. Враца

Наименование на обекта: Еднофамилна къща, гр. Враца

Възложител: Иван Резекиев

...

Газификация на гр. Враца

Наименование на обекта: Газоразпределителна и одорираща станция

Възложител: “Рила газ”  АД

...

ВЕЦ "Луна" с. Ботуня

Наименование на обекта: ВЕЦ "Луна" с. Ботуня

Възложител: "Енемона АД, гр. Козлодуй

...

Масивни огради и ремонт Административна сграда – гр. Враца

Наименование на обекта: Масивни огради и ремонт Административна сграда – гр. Враца

Възложител: „ЕКОБУЛПАК” АД – гр. София

...