Построено от нас

Основни обекти, изградени в последните три години са:

 


"СТИМУЛ"

Обект: "Социални, трайно интегрирани местни услуги за личността", гр. Враца

Възложител: Община Враца и МТСП

 

...

ЖИЛИЩНА СГРАДА,С. ЛОЗЕН

 Обект: Жилищна сграда, с. Лозен, район Панчарево

Възложител: Спас Панов

Степен на завършеност: С Акт 14

...

"Жилищна сграда", с. Бистрица

Обект: "Жилищна сграда", с. Бистрица, район Панчарево, гр. София

Възложител: Цвета Иванова, Радослав Иванов

 

"Пункт за годишни технически прегледи", гр. Враца

Наименование на обекта: "Пункт за годишни технически прегледи",кв. Дъбника, гр. Враца

Възложител: ЕТ "Ангел Димитров 2000"

"Преустройство на търговска сграда в куриерски офис и производствена зона", гр. Враца

Наименование на обекта: "Преустройство на търговска сграда в куриерски офис и производствена зона", гр. Враца 

Възложител:  "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД, гр. Русе

"Детска площадка" ЦГЧ, гр. Враца

Наименование на обекта: "Детска площадка" ЦГЧ, гр. Враца

Възложител: “Холсим България” АД – с. Бели Извор, община Враца

"Цех за финишна обработка на детайли", гр. Враца

Наименование на обекта: "Цех за финишна обработка на детайли", гр. Враца

Възложител: “ЛЕСТОПРОДУКТ” ЕООД – гр. Враца

Двуфамилна жилищна сграда, гр. Враца

 Наименование на обекта: "Двуфамилна жилищна сграда с гаражи и два броя амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина", гр. Враца

Силозно складово стопанство,с. Софрониево,общ. Мизия

Наименование на обекта: "Силозно складово стопанство",с. Софрониево, общ. Мизия

Възложител: СД "В.П.С. - Лилия Сие Онцови"

"Пристройка и вътрешно преустройство аптека АЛТЕА"

Обект: "Пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща аптека АЛТЕА", Враца

Възложител: "ЙОВАНИ 07" ЕООД, гр. Враца

...